องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบต.บ้านเพชรรับโล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลระดับดีเด่น ประจำปี 2560 ณ


วันที่ 21 กันายน 2560 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รับโล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลระดับดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์