องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ


วันที่ 20 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ เพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ