องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้ร่วมมอบขนมในวันเด็กแห่งชาติ


คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้ร่วมออกมอบขนมในวันเด็กแห่งชาติ ตามโรงเรียน ในเขตตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ