องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่มอบทรายอะเบทให้กับ ประธานอสม. ทั้ง 23 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย