องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ ให้กับผู้นำชุมชนและ อสม. ทั้ง 23 หมู่บ้าน เพื่อแจกให้กับพีน้องประชาชนแต่ละครัวเรื่อน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 22 เมษายน 2563 อบต.บ้านเพชร มอบเจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ ให้กับผู้นำชุมชนและ อสม. ทั้ง 23 หมู่บ้าน เพื่อแจกให้กับพีน้องประชาชนแต่ละครัวเรื่อน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ