องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมเคาะประตูบ้านสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ทุกครัวเรือน และพ่นหมอกควันทั้งหมู่บ้านเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อสม. และจิตอาสา ลงพื้นที่หมู่ 12 ออกเคาะประตูบ้านสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ทุกครัวเรือน และพ่นหมอกควันทั้งหมู่บ้านเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก