องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ณ วัดโคกสวาง หมู่ 18


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ณ วัดโคกสวาง หมู่ 18