องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2563


วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ณ วัดโคกสว่างหมู่ 18 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 124 คน