องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 20โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเ


วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 20 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 82 คน