องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


อบต.บ้านเพชรร่วมกับวัดโคกสว่าง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อพม.ตำบลบ้านเพชร และประชาชนตำบลบ้านเพชร ร่วมจุดเทียนชัยถวายระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช


อบต.บ้านเพชรร่วมกับวัดโคกสว่าง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อพม.ตำบลบ้านเพชร และประชาชนตำบลบ้านเพชร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวามหาราช
ณ วัดบ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ