องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง