องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร


วันที่12 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและปศุสัตว์อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมโครงการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ มีจำนวนสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ตัว