องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


๕ ธันวา มหาราช


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๕ ธันวา มหาราช
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ