องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานสาธารณสุข ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ