องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน พร้อมมอบสเปรย์ไล่ยุงและสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย บริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 7