องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 1


โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 1
ประจำปี 2556
วันที่ 6 กันยายน 2556
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
อำเเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ