องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ace333
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้อง...
      
 
   พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย...
      
 
  อบต.บ้านเพชรเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค...
      
 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีว...
      
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...
      
 
  อบต.บ้านเพชรมอบสิ่งของแก่คครอบครัวผู้ประสบภัย
       วั...
 
  อบต.บ้านเพชรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
       อบต.บ้านเพชร นำโดย นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
  โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ปี 2559 ขึ...
 
  เข้ารับการตรวจประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ...
      
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลบำเห...
      
 
  โครงการส่งเสริมสมุนไพรไทยป้องกันและกำจัดเหา
      
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพช...
      
 
   
ท่านมีความคิดเห็ฯอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.บ้านเพชร