องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 11 คน
เมื่อวาน 19 คน
อาทิตย์นี้ 44 คน
เดือนนี้ 307 คน
ปีนี้ 11744 คน
ทั้งหมด 25814 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (14 - 08 - 56)
  คณะกรรมการตรวจประเมินความชุกชุมลูกน้ำยุงลายระดับตำ...
       คณะกรรมการตรวจประเมินความชุกชุมลูกน้ำยุงลายระดับตำบลลงพื้นที่ตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย ระหว่างเดือน พฤ...
 
  โครงการปั่นใกล้ตัว ใกล้ใจ ห่างไกลภัยบุหรี่ ปีงบประ...
       โครงการปั่นใกล้ตัว ใกล้ใจ ห่างไกลภัยบุหรี่ ปีงบประมาณ2559
 
   "ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใ...
       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เป็นประธานเปิด "ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา...
 
  วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีม...
       วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะแม
คณะผู้บริหาร พนังานข้าราชการพนักงานจ้าง...
 
  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตตำบลบ้านเพชร
       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและเจ้าหน้าที่ง...
 
  ซ่อมดับเพลิงโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)
      
ซ่อมดับเพลิงโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...
       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึง 2 ...
 
  ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเพชร...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพช...
       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพชร ประชุมกองท...
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบ้านโดยชุมชนท้องถิ่น
      
โครงการพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบ้านโดยชุมชนท้องถิ่น
 
  โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปา...
      
โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปากผู้สูงอายุในช...
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
      
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
   
คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
บริการพื้นฐาน
สภาพสังคม
ด้านสาธารณูปโภค
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการประชาชน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.